Helicobacter test

Helicobacter test

Helicobacter pylori je bakterija koja je pronađena relativno skoro i za čije otkriće su dvojica naučnika dobila Nobelovu nagradu. To je gram negativna bakterija, sitna i veoma pokretna. Može da opstane u izrazito kiseloj sredini, sa vrlo malo kiseonika, pa joj kao...